Welkom

psycholoog Arnhem

psychologenpraktijk Arnhem

Soms heb je even hulp nodig om te weten hoe je verder kunt. We kijken graag met je mee zodat je weer op je eigen manier richting kunt geven aan je leven.

Psychologenpraktijk Verder is een kleinschalige praktijk nabij het centrum van Arnhem, op loopafstand van het centraal station. We bieden hulp bij diverse psychische klachten aan volwassenen vanaf 18 jaar. Je kunt bij ons terecht voor kortdurende behandelingen, maar ook voor intensievere, langer durende trajecten. Aanmelding is mogelijk na een verwijzing door je huisarts of bedrijfsarts.

Wachttijd

Weken*
0

* Wachttijd voor intake & behandeling vanaf moment van aanmelding (bijgewerkt 07-06-2024). 

We streven naar een minimale wachttijd. Mocht de wachttijd oplopen tot langer dan vier maanden, dan verwijzen we je door naar collega’s in de nabije omgeving.

Psycholoog Arnhem

Wachttijd

16 weken*

* Wachttijd voor intake en behandeling vanaf moment van aanmelding

(bijgewerkt 07-06-2024)

We streven naar een minimale wachttijd. Mocht de wachttijd oplopen tot langer dan vier maanden, dan verwijzen we je door naar collega’s in de nabije omgeving.

Percentage Nederlanders dat ooit een angststoornis heeft gehad
20%
Percentage Nederlanders dat ooit een stemmingsstoornis heeft gehad
18.7%
Percentage werknemers met burn-out klachten
16%
Percentage Nederlanders dat ooit een psychische aandoening heeft gehad
41%

(Nemesis-2, de Graaf et al., 2010), (Hooftman et al., 2018)

Percentage Nederlanders dat ooit een angststoornis heeft gehad
20%
Percentage Nederlanders dat ooit een stemmingsstoornis heeft gehad
18.7%
Percentage werknemers met burn-out klachten
16%
Percentage Nederlanders dat ooit een psychische aandoening heeft gehad
41%

(Nemesis-2, de Graaf et al., 2010), (Hooftman et al., 2018) 

Aanmelden

Psychologenpraktijk Verder Arnhem

Aanmeldprocedure

Voordat je het aanmeldformulier hiernaast invult, is het belangrijk dat je een verwijsbrief van je huisarts in bezit hebt. We zullen je later namelijk vragen deze te uploaden in je patiëntendossier. Na het invullen van het aanmeldformulier ontvang je een digitale vragenlijst, waarmee we een eerste inschatting maken of we passende hulp kunnen bieden. We streven ernaar om binnen enkele dagen te laten weten of we je aanmelding kunnen aannemen.

Na de verstreken wachttijd wordt een intakegesprek ingepland. Doel van het intakegesprek is om kennis te maken en een beeld te verkrijgen van je klachten en hulpvraag. We bespreken de behandelmogelijkheden die het beste bij je aansluiten en stellen samen een behandelplan op. Mocht na het intakegesprek blijken dat je hulpvraag niet aansluit bij ons behandelaanbod, dan helpen we je met een gerichte doorverwijzing die meer passend is.

Behandeling is gericht op vergroten van het vertrouwen om zelfstandig verder te gaan. Om die reden vinden we het belangrijk om binnen het traject ook altijd aandacht te geven aan terugvalpreventie. Om de voortgang en het resultaat van de behandeling in kaart te brengen, sturen we je gedurende het behandeltraject regelmatig een digitale vragenlijst (ROM).

Aanmeldformulier


  Aanbod

  Onze doelgroep bestaat uit volwassenen vanaf 18 jaar.
  Het behandelaanbod is breed, waarbij we altijd kiezen voor methoden die volgens wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief zijn en passen bij de richtlijnen voor de GGZ.

  We vinden het belangrijk om samen met jou te kijken naar een persoonlijke aanpak die aansluit bij je behoeften. Dit houdt in dat we je, indien mogelijk, de keuze bieden uit diverse behandelopties, maar ook dat we gebruik maken van elementen uit diverse behandelingen, toegespitst op jouw hulpvraag.
  In sommige gevallen kunnen naasten betrokken worden bij de behandeling.

  We behandelen

  Met de volgende therapieën

  E-Health

  Onze gesprekstherapie wordt, waar mogelijk, aangevuld met E-health (middels Therapieland). E-health bestaat onder meer uit online oefeningen, therapie-modules en gebruik van apps.

  Supervisie

  Voor basispsychologen en GZ-psychologen in opleiding bieden wij mogelijkheden tot het volgen van supervisie, voor zowel diagnostiek als behandeling.

  Aanbod

  Onze doelgroep bestaat uit volwassenen vanaf 18 jaar.

  Het behandelaanbod is breed, waarbij we altijd kiezen voor methoden die volgens wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief zijn en passen bij de richtlijnen voor de GGZ.

  We vinden het belangrijk om samen met jou te kijken naar een persoonlijke aanpak die aansluit bij je behoeften. Dit houdt in dat we je, indien mogelijk, de keuze bieden uit diverse behandelopties, maar ook dat we gebruik maken van elementen uit diverse behandelingen, toegespitst op jouw hulpvraag.

  In sommige gevallen kunnen naasten betrokken worden bij de behandeling.

  We behandelen

  Met de volgende therapieën

  Psychologenpraktijk Arnhem

  E-Health

  Onze gesprekstherapie wordt, waar mogelijk, aangevuld met E-health (middels Karify). E-health bestaat onder meer uit online oefeningen, therapie-modules en gebruik van apps.

  Supervisie

  Voor basispsychologen en GZ-psychologen in opleiding bieden wij mogelijkheden tot het volgen van supervisie, voor zowel diagnostiek als behandeling.

  Contra-indicaties

  COACHING

  We bieden ambulante behandeltrajecten en bijvoorbeeld geen coaching in het kader van werk, relatieproblemen of autisme. Hiervoor zullen we doorverwijzen naar instellingen in de omgeving.

  CRISISGEVOELIGHEID

  Onze praktijk heeft geen psychiater op locatie en evenmin een mogelijkheid tot opname. Daarom kunnen we niet de juiste hulp bieden bij crisisgevoeligheid. In dergelijke situaties, zowel bij aanmelding als bij een lopend traject, verwijzen we naar instellingen in de omgeving die er wel op ingericht zijn.

  MIDDELENGEBRUIK

  We bieden geen behandeling als sprake is van een verslaving of overmatig gebruik van middelen (drugs, alcohol). 

  EETPROBLEMATIEK

  In het geval van ernstige eetproblematiek zullen we je doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling.

  LANGDURIGE ZORG

  Als je in het verleden verscheidene psychologische trajecten met onvoldoende verbetering hebt gehad, of als een behandeling langer dan anderhalf jaar geïndiceerd is, dan gaan we ervan uit dat we niet de passende hulp kunnen bieden.

  (DREIGEND) DELICTGEDRAG

  We zijn niet gespecialiseerd in dreigend delictgedrag, ernstige impulscontrole problemen, forensische zorg en de behandeling van agressieproblematiek. Hiervoor zullen we doorverwijzen naar instellingen in de omgeving.

  Over ons

  Psycholoog Arnhem

  Emmy Uphoff

  GZ-psycholoog

  BIG nummer: 69920409325

  Ik heb in Maastricht de Bachelor opleiding Geestelijke gezondheidskunde volbracht en ben voor mijn onderzoeksstage naar Oxford University gegaan. Aan de universiteit van Leiden ben ik afgestudeerd als psycholoog. Vanwege mijn stage in het Rijnstate ziekenhuis verhuisde ik naar Arnhem en sindsdien werk ik in deze regio. Eerst in een kleinschalige praktijk als basispsycholoog en van 2013 tot 2020 bij een GGZ-instelling, waar ik ook ben opgeleid tot GZ-psycholoog.

  Mijn expertise ligt op het gebied van traumabehandeling (EMDR) en kortdurende psychodynamische psychotherapie. Ik heb veel ervaring met psychologisch onderzoek, de behandeling van angstklachten en zelfbeeldproblemen. Cliënten omschrijven mijn benadering als direct, open en betrokken.

  Kristel stavast

  GZ-psycholoog

  BIG nummer: 89920967625

  Mijn naam is Kristel Stavast en ik heb mijn opleiding psychologie behaald aan de universiteit van Utrecht. Ik heb mijn stage en eerste werkervaring opgedaan bij het academisch angstcentrum van Altrecht, waar ik vanaf 2011 ben gestart als basispsycholoog. Tijdens mijn GZ-opleiding heb ik op een schematherapie deeltijd gewerkt en vanaf 2016 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog binnen een GGZ-praktijk in de regio Arnhem.

  Middels praktijkervaring en cursussen heb ik me gespecialiseerd in schematherapie en EMDR. Daarnaast heb ik veel ervaring in de behandeling van zowel angst- als stemmingsstoornissen.

  psycholoog Arnhem centrum
  Psycholoog Arnhem

  Jorik Louws

  GZ-psycholoog

  BIG nummer: 89916679225

  Ik heb in 2008 in Nijmegen mijn studie psychologie afgerond, en heb daarna gewerkt bij Overwaal (expertisecentrum voor angststoornissen), Hopman Praktijk voor CGT en bij 2 grotere GGZ-instellingen. Ik heb ervaring met zowel korte als langere behandelingen van allerlei soorten klachten. Daarnaast werk ik sinds 2016 in een eigen psychologiepraktijk met als aandachtsgebied behandeling van studenten.

  In mijn behandelingen maak ik o.a. gebruik van CGT, EMDR, kortdurende psychodynamische psychotherapie en ACT, en werk ik op een oplossingsgerichte wijze waarbij de sterke kanten van een persoon worden aangeboord. Daarnaast vind ik humor in het contact belangrijk.

  Overige informatie

  psychologenpraktijk Arnhem centrum

  Verder:

  Kosten & vergoeding

  Je zorgverzekering vergoedt je traject als er sprake is van verzekerde zorg. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen via 1nP (Parnassia groep). Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico. Enkele klachten vallen niet onder verzekerde zorg, zoals relatieproblemen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hierover ingelicht en volgt eventueel terugverwijzing naar de huisarts.

  Je zorgverzekering vergoedt je traject als er sprake is van verzekerde zorg. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen via 1nP (Parnassia groep). Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico. Enkele klachten vallen niet onder verzekerde zorg, zoals relatieproblemen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hierover ingelicht en volgt eventueel terugverwijzing naar de huisarts.

  Als praktijk zijn we verbonden aan 1nP. Organisatie 1nP draagt zorg voor een deel van onze administratie, waaronder onze elektronische patiëntendossiers en contracten met zorgverzekeraars.
  Voordat we je uitnodigen voor een intakegesprek, zullen we je dus verzoeken om je in te schrijven bij 1nP zodat er een dossier van je aangemaakt wordt. De verwijsbrief van je huisarts dien je tijdens deze inschrijving bij te voegen.

  Als praktijk zijn we verbonden aan 1nP. Organisatie 1nP draagt zorg voor een deel van onze administratie, waaronder onze elektronische patiëntendossiers en contracten met zorgverzekeraars.
  Voordat we je uitnodigen voor een intakegesprek, zullen we je dus verzoeken om je in te schrijven bij 1nP zodat er een dossier van je aangemaakt wordt. De verwijsbrief van je huisarts dien je tijdens deze inschrijving bij te voegen.

  Verder:

  Rechten & plichten

  Je vindt hier onder andere informatie over ons beroepsgeheim, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc. Tijdens het intakegesprek wijzen we op dit document en zullen we enkele punten ook toelichten.

  Rechten & plichten

  Je vindt hier onder andere informatie over ons beroepsgeheim, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc. Tijdens het intakegesprek wijzen we op dit document en zullen we enkele punten ook toelichten.

  In dit document maken we inzichtelijk hoe onze zorg geregeld is en wat je kunt verwachten gedurende verschillende fasen van de zorgverlening. Daarnaast dient het kwaliteitsstatuut als kader voor ons professionele netwerk en stelt het financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid een oordeel te vellen over de kwaliteit van de zorg.

  In dit document maken we inzichtelijk hoe onze zorg geregeld is en wat je kunt verwachten gedurende verschillende fasen van de zorgverlening. Daarnaast dient het kwaliteitsstatuut als kader voor ons professionele netwerk en stelt het financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid een oordeel te vellen over de kwaliteit van de zorg.

  Verder:

  Klachtenprocedure

  Mocht je ergens ontevreden over zijn, dan stellen we het op prijs om van je te horen. In het geval je er met je behandelaar niet uitkomt, kun je hier informatie vinden over onze klachtenprocedure.

  Klachtenprocedure

  Mocht je ergens ontevreden over zijn, dan stellen we het op prijs om van je te horen. In het geval je er met je behandelaar niet uitkomt, kun je hier informatie vinden over onze klachtenprocedure.

  Verder:

  Routebeschrijving

  Onze praktijk bevindt zich aan de Zijpendaalseweg 91, tegenover het Sonsbeekpark. Parkeermogelijkheden zijn er aan de achterkant van het gebouw. Deze kun je bereiken via de weg aan de linkerkant van het pand. Wanneer je aanbelt gaat de deur open en kun je doorlopen naar de eerste verdieping. Daar mag je plaatsnemen in de wachtruimte.

  Routebeschrijving

  Onze praktijk bevindt zich aan de Zijpendaalseweg 91, tegenover het Sonsbeekpark. Parkeermogelijkheden zijn er aan de achterkant van het gebouw. Deze kun je bereiken via de weg aan de linkerkant van het pand. Wanneer je aanbelt gaat de deur open en kun je doorlopen naar de eerste verdieping. Daar mag je plaatsnemen in de wachtruimte.

  Adresgegevens

  Psychologenpraktijk Verder

  Zijpendaalseweg 91

  6814 CG Arnhem

  Contact

  info@psychologenpraktijkverder.nl

  We zijn niet telefonisch bereikbaar omdat

  we geen secretariaat op locatie hebben

  Bereikbaarheid

  600 meter verwijderd

  van Arnhem Centraal

  (uitgang Sonsbeekzijde)

  Overig